Hakkımızda
Tarihin en eski buluşlarından biri şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır.
Müzenin kurucusu Mehmet Yaldız’ın daha 12 yaşındayken bulduğu kandil sayesinde aklına takılan; “acaba yüzyıllar önce insanlar nasıl aydınlanıyordu?” sorusu onu, çeşitli araştırmalara ve koleksiyonculuğa yönlendirdi. 18 yaşına geldiğinde de müze kurmaya karar verdi. Mehmet Yaldız yaklaşık 40 yıl sonra bu hayalini gerçekleştirdi. “Çağlar boyu Aydınlanma ve Isıtma Araçları” adlı dünyanın ve ülkemizin ilk ve tek özel müzesini; bünyesinde iki bini aşkın, geçmişe ilişkin nadide parça bulunmaktadır. Bu parçaların çoğu ANADOLU’dan olmak üzere, muhtelif ülkelerden toplanmıştır.

Tarihin en eski buluşlarından biri şüphesiz ki ateşin bulunmasıdır. Ateşin bulunması bugünkü verilere göre 1.000.000 yıl öncesine gitmektedir. Ateşin bulunmasının ardından öncelikle meşaleler, daha sonra da kandiller bulunmuştur. 30-32 bin yıllık BUZUL ÇAĞI kandilleri denilen ve içleri çukur olan taş kandillere, çeşitli yağlar doldurularak ışık elde edilmiş, daha sonra da, 10-15 bin yıl öncesine ait pişmiş toprak kandiller bunu takip etmiştir. 4.500-5000 yıl önce demir ve camın bulunmasıyla; günümüze kadar çeşitli medeniyetler, bunlardan ısıtma ve aydınlatma aracı yapmışlardır. Bitkisel ve hayvani yağlar ile yeryüzüne çıkan ve taş yağı denilen tabii yanıcılar o günün sanat ve mekanik anlayışına göre birçok aydınlatma ve ısıtma araçlarında kullanılmıştır.

Bu konu ile ilgili birçok aydınlatma ve ısıtma aracı 65 yıllık bir çalışma ile bir araya getirilmiştir. İnsanlığın elektriğin bulunmasına gelinceye kadar, bu keşiflerin düşündürücü bir şekilde ortaya konulduğu bu müze her yaştaki insana geçmiş ile geleceği yansıtan bir ışık tutmaktadır.

Müzede bulunan parçalar:
• Çeşitli meşaleler ve kandiller,
• En eski örneklerden günümüze kadar şamdan çeşitleri,
• Kolza yağı, gazyağı, ispirto, benzin, karpit ve çeşitli bitkisel yağlardan aydınlatma ve ısıtma araçları,
• 6-10 bin yıllık buğdayın ekmek olmasını anlatan araç ve gereçler,
• Çeşitli din ve inanışlara ait tılsım, büyü ve nazarlıklar,
• Anadolu tuğlaları koleksiyonu ve ilk bulunan matkaptan, günümüze kadar kullanılan matkaplar,
• Çekül, su terazisi ve birçok eski buluşlara ait örnekler.

About Us
Mehmet Yaldız, the founder of this museum found an oil lamp when he was only 12 years old an the question “How did people illuminate their surroundings centuries ago?” led him to various researches and collecting numerous tools and when he was 18, he made up his mind and decided to establish his own museum. His dreams came true nearly 40 years later. “The museum of illumination, heating tools and various collections of different centuries” is the pioneer of its kind in the world and in our country. Being the only museum, it contains more than two thousand unique pieces belonging to the past. These rare pieces mostly have been collected in Anatolia and some other foreign countries.

Without any doubt, it is certain that once of the oldest inventions of mankind throughout history is the invention of fire. According to the findings of today, it was invented around 1.000.000 years ago. After the invention of the fire, first torches, and then oil lamps were invented. You can see oil lamps 30.000-32.000 years old that are called ICE-AGE oil lamps and light was obtained by means of putting and burning various oils in a hole in a stone. Later, 10.000-15.000 year old baked earth oil lamps followed them. After the discovery of iron and production of glass 4500-5000 years ago, certain civilizations have made heating and illumination tools from them until today. Natural flammable products as well as oils obtained from plants and animals were used in a lot of heating and illumination tools according to the mechanical and artistic concept of their time.

Numerous heating and illumination tools were collected relevant to this issue within a period of 65 years. The long period mankind had until electricity was discovered is exhibited here, in the museum, making people of all ages think about the past ages and modern times and enlightens the road from the past to the future.

The objects exhibited in the museum:
• Various torches and oil lamps,
• Candlesticks starting from the very early samples until today,
• Various heating and illumination tools within colza oil, kerosene, spirit, petrol, calcium carbide and vegetable oils,
• The 6.000-10.000 year period of what becoming bread is also exhibited,
• Tools of magic, black magic and objects to keep the evil eye away, belonging to various religions and beliefs,
• The collection of Anatolia Bricks as well as the early drill and drills until today,
• More samples of very interesting ancient inventions such as plumb line and water gage.
 

Web Tasarım
Web Tasarım

Copyright 2010-2011 © aydinlatmaveisitmaaraclarimuzesi.com. All rights reserved.